Camgymeriadau mae cwmniau yn ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol

Ddim yn addasu cynllun eich proffil

Mae cadw y cynllun diofyn yn mynd i edrych yn amaturaidd. Addaswch y cynllun i ddangos eich personoliaeth.

Yn siarad amdanoch chi yn unig

Cadwch diweddariadau am eich cwmni i tua 2 allan o 10, cadwch y 8 allan o 10 arall i rannu diweddariadau gan defnyddiwyr eraill a sgwrsio gyda eraill.

Yn diflannu am hir

Byddwch yn gyson ar wefannau cymdeithasol, dyna’r tric gyda gwefannau cymdeithasol. Tydi gwefan cymdeithasol sydd ddim yn diweddaru yn aml yn mynd i gael lawer o ddilynwyr newydd.

Ddim yn ymateb i defnyddiwyr

Sgwrs yw’r cyfryngau cymdeithasol nid monolog.

Dileu sylwadau negyddol

Mae derbyn sylwadau negyddol ar eich gwefannau cymdeithasol ddim yn hwyl, ond mae dileu nhw yn gwneud eich cwmni yn edrych yn wael. Ymatebwch yn barchus ac gwnewch popeth yn eich gallu i wneud y sefyllfa yn well ar gyfer unrhyw dilynwr sy’n teimlo eu bod wedi cael cam mewn rhyw ffordd.

Gormod o diweddariadau

Gall ormod o ddiweddiaradau arwain at ddefnydiwyr peidio a dilyn chi.

Rhannu yr un diweddariad i pob llwyfan

Os ydych yn rhannu’r un diweddariad i’r holl safleoedd, fe fydd eich dilynwyr ddim ond yn mynd i ddilyn un safle yn unig.

Dangos faint sy’n dilyn ac yn dad-ddilyn chi mewn diweddariad

Mae rhannu diweddariad sy’n rhannu faint sy’n eich dilyn ac dad-ddilyn yn ddiweddar yn rhoi’r gallu i’ch cystadleuwyr weld faint o poblogaidd rydych chi.

Gorddefnyddio hashnodau

Mae defynddio mwy na un hashnod yn mynd i edrych fel spam, yr unig eithriad i hyn yw Instagram.

Gyrru negeseuon breifat i pobl rydych chi ddim yn adnabod

Mae defnyddio neges breifat i yrru neges i ddiolch pobl am ddilyn, hysbysebu eich gwefan a.y.b yn mynd i’ch gwneud i edrych yn amaturaidd ac gall arwain i ddilynwyr i ddad ddilyn chi.

Defnyddio cyfrifon busnes fel un breifat

Gadewch y ddau ar wahan. Mae siarad am wleidyddyddiaeth, pêl droed a.y.b. ddim yn mynd i ennill lawer o ddefnyddwyr newydd i chi. Mae’n rhaid cofio fod y cyfrif busnes yn mynd i gynrycholi delwedd eich cwmni.