Tips ar sut i gychwyn gyda LinkedIn

Cwbwlhewch eich proffil

Mae LinkedIn yn gadael i chi wybod pan mae eich proffil wedi cael ei gwblhau yn 100%, cymerwch amser i’w gwblhau yn ei  gyfanrwydd. Fe ddylir disgrifiad eich swydd fod yn un brofessiynol, sydd ddim yn cynnwys ‘buzzwords’ busnes ac heb fod yn gawslyd. Dewch o hyd i lun da o’ch gwyneb i roid ar eich proffil, cofiwch fod y llun yma yn gwerthu chi i cysylltiadau newydd.

Gwnewch cysylltiadau

Fel pob cyfrwng cymdeithasol eraill mae angen cysylltiadau. Mae yna ddau feddylfryd gyda cysyllytiadau LinkedIn. Y gyntaf ydi dilyn pawb a’r betws sydd yn cael ei alw’n LinkedIn Open Networking (LION). Yr ail sy’n mwy breifat ydi cysylltu gyda pobl rydych yn adnabod neu wedi cyfarfod mewn person. I ddarganfod cysylltiadau newydd, defnyddiwch ‘People you may know’ ar y top dde.

Addaswch eich URL

I gael cyfeiriad URL haws i’w gofio, cliciwch ar eich man-lun yn y top dde wedyn rhowch eich llygoden dros y marc i’r dde o ‘Edit’ a dewisiwch ‘Manage public profile settings’. Yn y golofn dde ewch lawr i ‘Your public profile URL’ a cliciwch ar ‘Customize your public profile URL’ i’w addasu.

Ymunwch a grwpiau

Mae grwpiau yn ran fawr o LinkedIn, ond mae angen i chi gymryd rhan ynddynt i gael y mwyaf allan. Darganfyddwch grwpiau sydd o ddiddordeb neu’n berthnasol i’ch busnes ac ewch i’r arfer o bostio a rhoid sylwadau yn aml. Dyma sut mae cysylltiadau da yn cael eu cychwyn.

Diweddariadau

Rhannwch diweddariadu proffesiynol sy’n berthnasol i’ch maes, beth rydych yn ceisio ei wneud ydi cynyddu ymgysylltiad gyda’ch cysylltiadau.

Diolch i Cwmni Bach GR am argymhell y pwnc yma www.cwmnibachgr.co.uk